viagra cialis 20 mg cialis generico acquisto viagra kamagra prezzo viagra generico levitra generico comprar cialis cialis generico kamagra 100 viagra sin receta cialis generika levitra generika kamagra gelkamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen

Miljökommittén


Kristianstads Golfklubb i Åhus miljöarbete har tre inriktningsmål:

1. Bra hushållning

2. Bevara biodiversiteten

3. Informera medlemmar och allmänhet om miljöarbetet

Kristianstads Golfklubb i Åhus anläggning ligger inom det av UNESCO klassifierade området "Krististianstads Vattenrike Biosphere Reserve". Det ställer speciella krav på klubben vad avser såväl miljöarbete som samverkan med olika instanser. Miljökommittén arbetar tillsammans med Biosfärkontoret inom Kristianstads Kommun enligt den internationella standarden GEO (Golf Environment Organisation). Efter ett omfattande arbete med kartläggningar, inventeringar,  målbeskrivningar och miljöprojekt, har Kristianstads Golfklubb i mars 2011 certifierats enligt GEO:s system som klubb nr 3 i Sverige och bland de 30 första i världen. Omprövning av certifieringen skedde under 2014.

Biosfärkontoret och klubben har gemensamt drivit ett projekt kallat ”Multifunktionell golfbana med unika natur- och kulturvärden. Ett av resultaten av detta arbete är den vandringsled som skapats på och runt banan. Andra synbara effekter är slåtter med uppsamling på delar av östra banan samt de områden som harvats, plöjts eller grävts för att skapa förutsättningar för nya växtarter att etablera sig. Dessa skall följas upp regelbundet, samtidigt som nya provytor skapas.

Miljökommitén lägger stor vikt vid att informera medlemmar och allmänhet om miljöarbetet och golfbaneområdets unika naturförutsättningar. Bl a genomförs årligen en naturvandring på de vilda blommorna dag i juni. Denna dag är ett nordiskt arrangemang med blomstervandringar på ett stort antal platser i samtliga nordiska länder. Våra vandringar leds av Kjell-Arne Olsson, som är Sverigesamordnare för hela arrangemanget. Kjell-Arne är bosatt i Åhus och ingåri KGK:s miljökommitté.

Externa länkar: 

GEO:s (Golf Environmental Organisation) hemsida

Miljöcertifiering 2011:

Bilder från certifieringen

MILJÖDOKUMENT:

KGK Miljöcertifiering Dokument On Course
Miljöcertifiering 2011 bilder
Klubben miljöcertifierades enl GEO den 28 maj 2011. Bilder från ceremoni och pressmottagning
Miljöpolicy
Verksamhetsplan miljöplan 2014
STERF-projekt sammanfattning
Kristianstads Golfklubb och Kristianstads Kommuns Biosfärkontor har 2009-10 bedrivit ett gemensamt miljöprojekt
Karta vandringsstig Västra banan
Inom Sterfprojektet har en vandringsstig färdigställts för såväl medlemmar som allmänhet
Karta provytor
Grävning, plöjning och harvning har inom Sterfprojektet skett på ett antal provytor inom KGK:s mark, med syfte att följa etablering av olika arter
Naturträff med Patrik Olofsson jan 2014
De vilda blommornas dag 2014
De vilda blommornas dag 2013
Inventering smårutor 2013
Inventering av bin 2010
Inventering av groddjur 2010
Inventering av fladdermöss 2010
Inventering av kärlväxter inom KGK:s markområde 2007
Kullturlandskapsinventering - arkeologi
Kulturhistorisk analys
Miljööversikt nulägesanalys 2007
viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100 Cialis online Levitra Generico Domande e Risposte sul Viagra Test pacchetti Propecia generico Acquistare Cialis Soft Tabs Viagra e generici Levitra Cialis Generico Lovegra Super Kamagra Viagra femminile Acquistare Test Pacchetto Generico LIDA Dai dai hua Cialis Pastiglie Acquistare Super Kamagra Cialis Generico Viagra online